Výroba náhradních dílů

  • Náhradní díly z většiny materiálů používaných ve strojírenství jsme schopni vyrobit, a to: 
    • Podle dodané výkresové dokumentace
    • Kopii z dodaného dílu, (i poškozeného)
    • Improvizace (odměření rozměrů a navržení nové součásti)
    • Na každý díl, který vyrábíme, musíme zpracovat výrobní výkres podle ČSN normy technického kreslení, proto našim zákazníkům nabízíme i možnost koupě výkresů vyráběných součástí např. pro pozdější znovuobjednání. Za tímto účelem výkresy jednoznačně označujeme číslem výkresu a archivujeme.