CAD ENGINEERING -> VIZUALIZACE PROCESŮ

Všechny větší projekty zpracováváme od počátku ve 3D. Možnosti přidané hodnoty, které tato technologie poskytuje jsou nesporné. Lze vytvořit jakýkoliv pohled na projekt ve stavu příprav. Pokud jsou k dispozici data o prostorech, kde by mělo zařízení být implementované, lze předem připravit připojovací body, popřípadě ověřit prostorové možnosti místa.

Ne méně důležitou částí návrhu je i možnost poskytnout zákazníkovi podklady k dalšímu plánování např. provozu výroby, tok materiálu, servisní přístupy a pod. Velmi výhodné je i vytvoření videoanimace (rozpohybování) komponentů sestavy ke zobrazení výrobního procesu pro jednoduché pochopení aplikace.

Příklad nabídkového řízení pro jednoho z našich zákazníků

Jedná se o návrh automatické depaletizace materiálu doveženého na paletách a následné stohování palet do balíku. Řešení zákazníkovi ušetří námahu obsluhy tak, že automat nahradí lidskou práci. Člověk bude už jen dohlížet na správnou funkci systému. Dříve musel palety stohovat manuálně, což je velmi namáhavá práce.


Podívejte se na videoanimaci popsaného systému.Manipulační robot - Paletizace krabic

Pracoviště skládání krabic s výrobky na paletu pomocí robota. Ze stohu palet se odebere paleta a pošle se na plnící místo. Robot naskládá krabice podle programu v paměti. Hotová paleta se vyveze z prostoru robota.


Aktuality

29.3.2010

Změnili jsme bankovní účet potažmo číslo účtu.
210 601 3220 / 2700


17.6.2011

Výroba a montáž nerezového odtahového potrubí ve společnosti Knauf Insulation CZ Krupka.


15.7.2011

Výroba a dodání sběrného potrubí chladícího vzduchu pro společnost AGC Flat Glass Teplice.


16.8.2011

Instalace automatizovaného dopravního systému ve společnosti Ideal Standard.

©2010 - 2012
Ing. Lukáš Malý
D.S.K. engineering s.r.o.

Aktualizace: 10.5.2012