CAD ENGINEERING -> SIMULACE A MODELOVÁNÍ

Jsme připraveni vyhovět našim zákazníkům i ve složitějších problémech. Kromě pevnostních analýz jsme schopni provádět i modální (frekvenční) analýzy součástí a sestav. Za pomoci software dokážeme navrhnout a vyrobit i složitější strojní součásti, jako jsou např. vačky.

Vačka náhonu ramene balícího automatu

Vačka byla delším provozem bez údržby poničena. Kladka vydřela drážku do nového tvaru, který zapříčinil nesprávnou funkci stroje. Naměřili jsme zachovalé části vačky - viz. Obr. 1.

Naměřenou trajektorii jsme proložili sinusovými křivkami a vygenerovali tak pravděpodobný původní tvar. Výsledek porovnání je vidět na Obr. 2. Menší neshoda je způsobena opotřebením vačky.


Aktuality

29.3.2010

Změnili jsme bankovní účet potažmo číslo účtu.
210 601 3220 / 2700


17.6.2011

Výroba a montáž nerezového odtahového potrubí ve společnosti Knauf Insulation CZ Krupka.


15.7.2011

Výroba a dodání sběrného potrubí chladícího vzduchu pro společnost AGC Flat Glass Teplice.


16.8.2011

Instalace automatizovaného dopravního systému ve společnosti Ideal Standard.

©2010 - 2012
Ing. Lukáš Malý
D.S.K. engineering s.r.o.

Aktualizace: 10.5.2012