CAD ENGINEERING -> PROJEKTOVÁ ČINNOST

V podstatě veškeré zakázky složitějšího charakteru, procházejí nejprve projektovým oddělením. Na počátku zakázky se stanoví jakým způsobem se bude řešit. Pokud je potřeba výkresová dokumentace, zkreslíme potřebné výkresy (výrobní, sestavy, montážní apod.).

K tvorbě výkresů používáme software Autodesk Inventor nyní již verze 2011. Možnosti tohoto softwaru daleko přesahují možnosti naší společnosti, a tak můžeme říci, že máme špičkový produkt pro naší práci.

Postup průchodu zakázek projektovým oddělením:

 1. Návštěva zákazníka, konzultace, požízení fotodokumentace situace, zápis z jednání
 2. Měření součástí nebo celků, nákres skic
 3. Tvorba 3D modelů součástí a sestav
 4. Možné analýzy a simulace součástí
 5. Generování 2D pohledů a výkresů
 6. Tisk výkresů do pdf souborů
 7. Tisk papírových verzí výkresů
 8. Schválení výkresů vedoucím
 9. Předání výkresů do výroby
 10. Vytvoření složky technické dokumentace pro zákazníka, pokud ji požaduje
 11. Archivace a administrace zpracovaného projektu

Aktuality

29.3.2010

Změnili jsme bankovní účet potažmo číslo účtu.
210 601 3220 / 2700


17.6.2011

Výroba a montáž nerezového odtahového potrubí ve společnosti Knauf Insulation CZ Krupka.


15.7.2011

Výroba a dodání sběrného potrubí chladícího vzduchu pro společnost AGC Flat Glass Teplice.


16.8.2011

Instalace automatizovaného dopravního systému ve společnosti Ideal Standard.

©2010 - 2012
Ing. Lukáš Malý
D.S.K. engineering s.r.o.

Aktualizace: 10.5.2012