CAD ENGINEERING -> PEVNOSTNÍ ANALÝZY

Moderní software dokáže metodou konečných prvků (MKP) vypočítat průběhy napětí a deformací i velmi složitých sestav. Tyto metody jsou výhodné pro stanovení pevnosti zejména složitých svařenců. Výpočty jsou sice přibližné, ale již od počátku lze vysledovat slabá místa konstrukcí a na ty se více zaměřit již v počátcích návrhu.

Svařenec příčníku balícího stroje

Příčník je svařenec z válcovaných U profilů, mezi než je vložen ocelový plát. Celek je upnut pomocí patek k rámu. Namáhání je cyklické a dovolené napětí sníženo až na pouhých 80 MPa.


Aktuality

29.3.2010

Změnili jsme bankovní účet potažmo číslo účtu.
210 601 3220 / 2700


17.6.2011

Výroba a montáž nerezového odtahového potrubí ve společnosti Knauf Insulation CZ Krupka.


15.7.2011

Výroba a dodání sběrného potrubí chladícího vzduchu pro společnost AGC Flat Glass Teplice.


16.8.2011

Instalace automatizovaného dopravního systému ve společnosti Ideal Standard.

©2010 - 2012
Ing. Lukáš Malý
D.S.K. engineering s.r.o.

Aktualizace: 10.5.2012